Inflacja w sierpniu 2019 r.

Inflacja w sierpniu 2019 r. 1,4% Szwecja i 2,8% w Polsce
Stopa inflacji według wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniosła w sierpniu 1,4 procent, co oznacza spadek od lipca, kiedy wynosił 1,7 %.
Dla porównania GUS: inflacja w Polsce w tym samym okresie, sierpniu 2019 wyniosła 2,8 %.
Trend w ciągu ostatniego roku w Szwecji
Stopa inflacji według CPI, czyli zmiany CPI w ciągu ostatnich 12 miesięcy, wyniosła 1,4% w sierpniu 2019 r. Jest to spadek od lipca, kiedy stopa inflacji wyniosła 1,7 %
Grupa mieszkaniowa (2,2 %) wpłynęła na wzrost stopy inflacji o 0,5 punktu procentowego, z czego wyższe koszty kredytów mieszkaniowych dla domów prywatnych (8,3 %) oraz opłaty za wynajem i mieszkania (1,7 %) stanowiły po 0,2 punktu procentowego. Wzrost cen żywności i napojów bezalkoholowych (3,3 %)przyczynił się do 0,5 punktu procentowego, z czego wzrost cen warzyw (9,3 %) stanowił 0,2 punktu procentowego. Wyższe ceny w grupie transportowej (2,5 %) przyczyniły się do 0,4 punktu procentowego. Wyższe ceny jedzenia w restauracji (3,0 %) i higieny osobistej (4,8%) przyczyniły się do uzyskania 0,2 punktu procentowego.
Wzrost ten został zrównoważony niższymi cenami usług pocztowych i telekomunikacyjnych (-8,3%), co wpłynęło na obniżenie stopy inflacji o 0,3 punktu procentowego w sierpniu.
CPI w sierpniu 2019 r. Wyniósł 334,39 (1980r. = 100).
Źródło: scb.se