Almi

Almi Företagspartner AB jest własnością państwa i jest spółką dominująca w grupie składającej się z 16 regionalnych spółek zależnych i podgrupy Almi Invest. Regionalne spółki zależne są w 51% własnością spółki macierzystej, a 49% – do regionalnych właścicieli i oferują pożyczki oraz rozwój biznesu. Almi Invest AB jest w 100% własnością spółki dominującej i prowadzi działalność typu venture capital.

Czy zamierzasz urzeczywistnić swój pomysł? Czy chcesz zbudować biznes, który będzie rentowny, rozwijający się i zrównoważony w dłuższej perspektywie? W takim przypadku powinieneś skontaktować się z Almi. Razem możecie przenieść swój biznes na nowy poziom.

Almi oferuje pożyczki i rozwój biznesu firmom z potencjałem wzrostu. Dotyczy to zarówno firm, które są w fazie rozwoju, jak i firm już istniejących. Poprzez spółkę zależną Almi Invest inwestuje kapitał podwyższonego ryzyka w przedsiębiorstwa we wczesnych stadiach rozwoju o dużym potencjale wzrostu i skalowalnej koncepcji biznesowej.

Almi może wnieść swój wkład na kilka różnych sposobów w rozwój Twojej firmy. Im większy potencjał rozwoju Twojej firmy, tym więcej zasobów Almi może zainwestować.

Pierwszy kontakt z Almi zawsze zaczyna się od rozmowy o potrzebach firmy i jest bezpłatny. Pokazuje, czy istnieje zapotrzebowanie na usługi Almi, czy też są inni aktorzy, którzy lepiej zaspokajają potrzeby firmy.

https://www.almi.se

 

Leave a comment