Doraźne wsparcie finansowe dla firm podczas kryzysu

Czego dotyczy wsparcie i które firmy możesz zatrudnić w ramach wsparcia?    Czytaj więcej na nowo powstałej stronie informacyjnej: www.omstellningscheck.se   Przykłady kosztów, na które możesz wnioskować  o wsparcie w Twoim regionie:   * Koszty doradztwa w zakresie zarządzania / dostosowania Twojego przedsiębiorstwa  * Koszty konsultacji w zakresie digitalizacji, nowe rozwiązanie internetowe  * Kompetencje / szkolenia mające na celu poszerzenie Twojej…

Czytaj więcej

Kolejna propozycja nowych tymczasowych ulg podatkowych

5 maja 2020 Rząd wraz ze współpracującymi partiami  zaproponowali kolejne wsparcie tymczasowe dla firm w Szwecji, ze względu na obecna sytuacje pandemii. Są to dwie nowe propozycje, które przewidują tymczasowe zwolnienie z podatku od niektórych świadczeń, które pracownicy mogą otrzymywać od swoich pracodawców. Jedną z tych propozycji jest tymczasowe zwolnienie podatkowe dla tych, którzy mają dostęp do bezpłatnego parkowania w miejscu…

Czytaj więcej

Propozycja nowego wsparcia dla firm

Rząd wraz ze współpracującymi partiami  zaproponowali nowe wsparcie przejściowe dla firm w Szwecji. Wniosek obejmuje firmy, których roczna sprzedaż wynosi co najmniej 250 000 SEK i może zapewnić wsparcie w wysokości maksymalnie 150 milionów SEK. Szwedzka Agencja Podatkowa zaproponowała pomoc w administrowaniu  i wypłacaniu wsparcia dla firm.   Aby skorzystać z pomocy, firma musiała uzyskać obrót w wysokości co najmniej 250 000…

Czytaj więcej

Skrócony czas pracy pracowników, pomoc finansowa

Korttidsarbete (często określana jako korttidspermittering lub po prostu permittering) oznacza, że pracodawcy mogą skrócić czas pracy pracowników i otrzymać wsparcie od państwa na pokrycie znacznej części kosztów wynagrodzeń. Pracownik jednocześnie otrzymuje ponad 90% swojego regularnego wynagrodzenia. Jak to działa? Czas pracy pracowników można skrócić na podstawie trzech poziomów: 20, 40 i 60%. Jednocześnie pracownicy mają wypłacane ponad 90% swojego regularnego…

Czytaj więcej

Zwiększenie płynności finansowej poprzez konto podatkowe

3 kwietnia Riksdag zdecydował o propozycji rządu, aby umożliwić przedsiębiorstwom odroczenie płatności podatku o jeden rok. Celem jest szybkie i znaczące wzmocnienie płynności przedsiębiorstw – w całym sektorze przedsiębiorstw.   Nowe zasady oznaczają, że firmy mogą być opóźnione z płaceniem składek pracodawcy, wstępnego podatku od wynagrodzenia i podatku VAT. Możliwość odroczenia przez firmy obejmuje trzymiesięczne płatności podatkowe i jest składana…

Czytaj więcej

Uzyskaj wsparcie w zakresie kosztów ponoszonych przez pracowników

Obniżone składki pracodawcy dla maksymalnie 30 pracowników Obniżona jest składka pracodawcy i ogólny podatek od wynagrodzeń za świadczenia wypłacane w miesiącach od marca do czerwca. Możesz zapłacić tylko 10,21%. Obniżka dotyczy maksymalnie 30 pracowników i wynagrodzeń do 25 000 SEK miesięcznie. W przypadku wyższych wynagrodzeń miesięcznych obniżona składka obowiązuje do 25 000 SEK, po czym następuje zwykła składka pracodawcy. Obniżka…

Czytaj więcej

Uzyskaj zwrot podatku tworząc fundusz okresowy

Małe firmy mogą odzyskać 100% wpłaconego podatku w 2019 roku tworząc fundusz okresowy (periodiseringsfond). Fundusz okresowy to odliczenie, które można wykonać w zeznaniu podatkowym każdego roku, w którym można odliczyć do 30 % nadwyżki z rezultatu  i uniknąć płacenia podatków teraz. Musisz otworzyć fundusz do opodatkowania najpóźniej w deklaracji do 2026 roku. Oznacza to, że dopiero wtedy musisz zapłacić podatek…

Czytaj więcej

Pakiet kryzysowy dla małych i średnich przedsiębiorstw

Rząd przedstawił 25 marca dalsze rozwiązania mające na celu złagodzenie ekonomicznych konsekwencji rozprzestrzeniania się koronawirusa. Propozycje opierają się na porozumieniu między partiami Socialdemokraterna, Centralpartiet, Liberalerna i Miljöpartiet.     Utworzone zostało pogotowie dla małych i średnich firm, których dotknął problem   Aby ułatwić przedsiębiorstwom finansowanie się, proponuje się rządową gwarancję pożyczki. Propozycja oznacza, że państwo gwarantuje 70% nowych pożyczek od…

Czytaj więcej

Odroczenie zapłaty podatku ze względu na konsekwencje korony wirusa

W niektórych przypadkach można odroczyć płacenie podatków. Warunkiem jest pokazanie, że są ku temu specjalne powody. Szwedzka Agencja Podatkowa uważa, że ​​konsekwencje korony wirusa  mogą być szczególnym powodem, który umożliwia złożenie wniosku o odroczenie płatności zgodnie z obowiązującymi przepisami o odroczeniu płacenia podatków. Oznacza to, że jeśli wykażesz, że będziesz w stanie zapłacić podatek po krótkim opóźnieniu, Szwedzka Agencja Podatkowa szwedzka…

Czytaj więcej

Odliczenia – Podróż do pracy i z pracy

Jeśli podróżujesz samochodem do i z pracy, możesz otrzymać potrącenia jeśli: odległość między Twoim domem a miejscem pracy wynosi co najmniej 5 kilometrów; zaoszczędziłeś  czas co najmniej 2 godzin dziennie na podróż do i z pracy, w porównaniu do transportu publicznego. W przypadku podróży własnym samochodem koszty obliczane są na: 18:50 SEK za milę. W przypadku podróży samochodem służbowym koszty są…

Czytaj więcej