Paragon

Paragon zwany pokwitowaniem lub fakturą uproszczoną, może być wystawiony na kwotę z VAT do 4000 kr aby można było odliczyć od tej kwoty VAT od kosztów Twojej firmy. Jeśli otrzymałeś pokwitowanie zakupu na 4300 kr, musisz poprosić o wystawienie faktury lub paragonu z danymi Twojej firmy. W przeciwnym razie możesz stracić prawo do odliczenia podatku VAT od tego zakupu podczas…

Czytaj więcej

Oferta i umowa

Oferta to zaproszenie do zakupu usługi lub przedmiotu na określonych warunkach. Oferta często zawiera opis produktu, cenę, warunki płatności i dostawy. Oferta Często zdarza się, że istnieje dokument oparty na warunkach ewentualnej transakcji (umowa zakupu). Warunki, które nie są zawarte w ofercie zwykle nie są ważne później. Cenniki są również ofertami. Oferta powinna być tak określona, aby klient mógł łatwo…

Czytaj więcej

SINK – specjalny podatek dochodowy dla rezydentów zagranicznych

Jeśli mieszkasz w innym kraju i pracujesz w Szwecji, zwykle płacisz podatek w Szwecji za dochody od pracy. Jeśli pobyt w Szwecji trwa powyżej sześć miesięcy, płacisz podatek zgodnie ze zwykłymi przepisami podatkowymi. To samo dotyczy osób, które wcześniej mieszkały w Szwecji i nadal mają tutaj znaczący związek, na przykład dlatego, że mieszka tu rodzina. Jeśli nie masz znaczącego związku…

Czytaj więcej

Zaległy podatek

Zaległy podatek (kvarskatt) to termin w systemie podatkowym i stanowi różnicę między zapłaconym podatkiem wstępnym a podatkiem końcowym. Zaległy podatek odnosi się do faktu, że podatnikowi pozostaje podatek do zapłaty. W zeznaniu końcowym możesz zobaczyć, ile musisz zapłacić i kiedy pieniądze powinny zostać zdeponowane na koncie szwedzkiej agencji podatkowej. Do tego czasu możesz zapłacić zaległy podatek w dowolnym momencie. Kiedy…

Czytaj więcej

Czy Twoje hobby generuje dochód?

Czy Twoje hobby generuje dochód? Jeśli otrzymasz dochód w swojej działalności hobby, powinieneś zapłacić za nią podatku. Na przykład hobby może polegać na rzemiośle, pszczelarstwie, ogrodnictwie, hodowli zwierząt, polowaniu, łowieniu ryb, jeździectwie lub działalności kulturalnej. Co to jest hobby? • Hobby to coś, co robisz w wolnym czasie. • Hobby nie jest Twoim głównym źródłem utrzymania. • Nie wykonujesz też…

Czytaj więcej

Kapitał startowy i formy finansowania

Kapitał startowy i formy finansowania Przed rozpoczęciem sprzedaży potrzebujesz kapitału początkowego. Po pierwsze, to właściciel firmy musi ponosić ryzyko finansowe, inwestując własne środki. Jeśli nie możesz sfinansować startu swojej firmy własnymi pieniędzmi, musisz zwrócić się do finansisty. Formy i warunki finansowania są różne, ale zwykle można je podzielić na: * pożyczki bankowe * kapitał wysokiego ryzyka * „anioły biznesu” *…

Czytaj więcej

Czym jest podatek MOMS?

MOMS to podatek VAT. Ty, który masz firmę i sprzedajesz towary lub usługi w Szwecji, powinieneś pobierać podatek VAT od swoich klientów, tak zwany podatek wychodzący. Podatek VAT nie jest przychodem ani wydatkiem w Twojej firmie, ale podatkiem, który obciążasz klienta i przekazujesz go państwu. Kiedy następnie kupujesz towary lub usługi dla swojej firmy, płacisz od nich podatek VAT, tzw.…

Czytaj więcej

ID 06 – Rejestracja pracowników w branży budowlanej

Zgodnie z prawem, osoba wykonująca prace budowlane musi rejestrować się elektronicznie na placu budowy. Rejestracja pracowników ( personalliggare )to lista osób znajdujących się na budowach, rejestr rozpoczęcia i zakończenia dnia pracy. Oznacza to, że musisz codziennie rejestrować się na placu budowy. Celem tej rejestracji jest przeciwdziałanie czarnej sile roboczej oraz krzywdzącej konkurencji w branży budowlanej. Szwedzka agencja podatkowa odwiedza płace…

Czytaj więcej

Rozporządzenie eIDAS

Informacje o rozporządzeniu eIDAS Rozporządzenie UE eIDAS ((UE) nr 910/2014) oznacza, że od 29 września 2018 r. Publiczne usługi elektroniczne muszą zezwalać na logowanie nawet przy użyciu zagranicznych legitymacji elektronicznych. Norwegia, Islandia i Liechtenstein są również objęte przepisami. Dlatego ważne jest, aby myśleć o rozporządzeniu eIDAS zarówno jako szansę, jak i jako wymóg prawny w analizie potrzeb, budżetowaniu, planowaniu projektu…

Czytaj więcej

Elektroniczna identyfikacja

Elektroniczna identyfikacja E-identyfikację można porównać do standardowego dokumentu tożsamości, takiego jak dowód osobisty lub prawo jazdy. Dzięki identyfikatorowi elektronicznemu, np. BankID, możesz bezpiecznie identyfikować się i w Internecie. Dzięki e-identyfikacji możesz zalogować się między innymi w e-usługach szwedzkiej agencji podatkowej oraz podpisać i przesłać zeznanie podatkowe lub szybko i sprawnie udzielić pełnomocnictwa np. swojej księgowej lub księgowemu do składania deklaracji…

Czytaj więcej