Verklig Huvudman – Osoba Odpowiedzialna

Kim jest Osoba Odpowiedzialna? 

Osobą Odpowiedzialną jest osoba lub osoby, które ostatecznie są właścicielami lub kontrolują, na przykład spółkę lub stowarzyszenie. Osobą Odpowiedzialną może być również osoba (osoby), które czerpią zyski z działalności spółki lub stowarzyszenia  nie będąc w zarządzie spółki lub stowarzyszenia.

 

Rejestracja 

Rejestracja w e-serwisie Szwedzkiej Agencji Spółek (Bolagsverket) jest obowiązkowa. Niemożliwa  jest zatem rejestracja na papierze.

Firma lub stowarzyszenie dokonuje rejestracji na stronie bolagsverket.se. Koszt 250 SEK. Upoważniony przedstawiciel loguje się do e-usługi za pomocą swojej elektronicznej identyfikacji, na przykład BankID.

 

Dlaczego?

W 2015 r. Parlament Europejski przyjął nową dyrektywę w sprawie prania pieniędzy. Zgodnie z dyrektywą wszystkie kraje UE muszą mieć rejestr Osob Odpowiedzialnych.

 

Jaki jest cel rejestru?

Celem rejestru jest na przykład, aby banki i policja finansowa mogły dowiedzieć się, kto jest odpowiedzialny w firmie. Informacje o tym, kto jest Osobę Odpowiedzialną powinny pomóc w walce z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu.

 

Kto musi zgłosić Osobę Odpowiedzialną?

W sumie dotyczy to ponad 800 000 firm i stowarzyszeń. Większość z nich musi zgłosić Osobę Odpowiedzialną.

 

Poniżej wyjątki. Są one wykluczone i nie muszą rejestrować Osoby Odpowiedzialnej:

* Spółki akcyjne, których akcje są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym (spółki giełdowe) i ich spółki zależne

* Majątek po śmierci i majątek upadłościowy

* Pojedyncza firma –  Enskilda Firman 

* Indywidualni przedsiebiorcy -Enkla Bolag

* Stowarzyszenia non-profit

* Państwo, rady powiatowe i gminy, a także osoby prawne, na które społeczeństwo ma wpływ kontrolujący

 

 

https://bolagsverket.se/om/oss/fler/verklig-huvudman/verklig-huvudman-1.13878

Leave a comment