Paragon

Paragon zwany pokwitowaniem lub fakturą uproszczoną, może być wystawiony na kwotę z VAT do 4000 kr aby można było odliczyć od tej kwoty VAT od kosztów Twojej firmy.
Jeśli otrzymałeś pokwitowanie zakupu na 4300 kr, musisz poprosić o wystawienie faktury lub paragonu z danymi Twojej firmy. W przeciwnym razie możesz stracić prawo do odliczenia podatku VAT od tego zakupu podczas kontroli podatkowej.
Jeśli sprzedajesz klientom w innych krajach UE, nie możesz używać faktur uproszczonych.
Przepisy dotyczące kas fiskalnych znajdują się w ustawie o postępowaniu podatkowym. Celem ustawy jest ochrona przedsiębiorców w handlu gotówką przed nieuczciwą konkurencją, ponieważ ci, którzy nie płacą podatków, mogą ustalać niższe ceny, a tym samym konkurować z tymi, którzy je płacą.
Prosząc o rachunek, chronisz uczciwych właścicieli firm przed nieuczciwą konkurencją.
Prawo oznacza, że większość osób sprzedających towary lub usługi za gotówkę (w tym karty kredytowe) musi posiadać certyfikowaną kasę fiskalną. Sprzedawca musi przedstawić i zaoferować klientowi pokwitowanie przy każdej sprzedaży. Paragon może być oferowany w formie papierowej lub elektronicznej. Nie powinieneś prosić o paragon, ale sprzedawca jest zobowiązany do przedstawienia i zaoferowania paragonu.
Źródło: www.skatteverket.se