Książka akcyjna

Każda spółka z ograniczoną odpowiedzialnością musi posiadać rejestr akcji, który nie jest zarejestrowany w Szwedzkim Urzędzie Rejestracji Spółek.
Zarząd musi przygotować rejestr akcji wraz z listą akcji i akcjonariuszy. Zostanie on sporządzony, gdy wszyscy założyciele podpiszą statut na zgromadzeniu walnym.
W spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, rejestr akcji jest jawny i musi być udostępniony publicznie przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, każdy ma prawo do wglądu.
W przypadku sprzedaży akcji lub zmiany informacji w rejestrze akcji zmiana musi być natychmiast wprowadzona do rejestru akcji.
Książka akcyjna musi zawierać:
• Liczba akcji.
• Nazwisko właściciela i numer ubezpieczenia społecznego (lub numer identyfikacyjny firmy, jeśli jest to firma / stowarzyszenie) i adres pocztowy.
• Data wprowadzenia właściciela.
Historia własności akcji musi być archiwizowana przez co najmniej dziesięć lat po rozwiązaniu spółki.