Kapitał startowy i formy finansowania

Kapitał startowy i formy finansowania
Przed rozpoczęciem sprzedaży potrzebujesz kapitału początkowego. Po pierwsze, to właściciel firmy musi ponosić ryzyko finansowe, inwestując własne środki. Jeśli nie możesz sfinansować startu swojej firmy własnymi pieniędzmi, musisz zwrócić się do finansisty. Formy i warunki finansowania są różne, ale zwykle można je podzielić na:
* pożyczki bankowe
* kapitał wysokiego ryzyka
* „anioły biznesu”
* finansowanie publiczne
* finansowanie społecznościowe
Może minąć trochę czasu, zanim otrzymasz dochód od firmy, a rachunki nadal należy płacić jak zwykle. Dlatego ważne jest, aby na początku dobrze rozplanować przychody i wydatki jak i dysponować kapitałem na start.podczas zakładania firmy możesz wykorzystać zaoszczędzony kapitał, zdobyć dodatkowa pracę lub zwrócić się o pożyczkę. Wybierając konkretny rodzaj finansowania dla Twojej firmy, niezależnie od tego, czy jest to finansowanie wewnętrzne, czy zewnętrzne, powinieneś rozważyć różne opcje i jakie będą konsekwencje dla Twojej firmy. Jeśli zdecydujesz się pozyskać kapitał zewnętrzny, może to oznaczać, że Twój własny wpływ na spółkę i jej działalność będzie mniejszy. Wszystkie pożyczki muszą zostać spłacone. Zapewnienie pożyczkodawcy zabezpieczenia zawsze oznacza, że podejmujesz ryzyko związane z finansami firmy lub własnymi finansami prywatnymi. Finansiści często nakładają bardzo wysokie wymagania na Twój wniosek o pożyczkę jak i raportowanie dotyczące sposobu wydatkowania pieniędzy.
Odliczenia za inwestycje
*Osoby, które inwestują kapitał w spółki i stowarzyszenia ekonomiczne, mają możliwość dokonywania tak zwanych potrąceń inwestorskich z połową zainwestowanej kwoty, jednak maksymalnie 650 000 SEK.
Kredyty bankowe
Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Pożyczka oznacza zawarcie umowy z bankiem. Bank wymaga spłat pożyczek z odsetkami. Pożyczkodawca chce otrzymać zapłatę za pożyczenie pieniędzy. W związku z tym płacisz stałe odsetki, a w wielu przypadkach także opłatę manipulacyjną za każdym razem, gdy spłacasz pożyczkę. W przypadku kredytów na rachunku dodawana jest opłata, która daje ci prawo do dysponowania do określonej kwoty.
Wymagania
Kiedy ubiegasz się o pożyczkę z banku, musisz być w stanie przedstawić biznesplan i budżet firmy. Jest to wymagane, aby bank mógł ocenić ryzyko, jakie pożyczka stanowi dla banku.
Bank dokonuje ogólnej oceny
Ze strony banku jest szacowane zaufanie do Ciebie jako klienta i ocenianie Twojej zdolności do spłaty pożyczki. Twoje finanse osobiste mogą wpływać na Twoje szanse na uzyskanie dobrej pożyczki. Przeanalizuj sam przed spotkaniem z bankiem swój biznesplan, aby mieć dobrą podstawę do prezentowania swojej firmy.
Odrzucenie wniosku o pożyczkę
Nie ma powodu, aby rezygnować z prób uzyskania kredytu, jeśli odmówiono Ci po raz pierwszy. Znajdź przyczynę odrzucenia. Spróbuj ocenić motywację pożyczkodawcy. Czy jest coś co możesz naprawić? Możesz ulepszyć swój biznesplan. Czy jest jakiś sposób na zapewnienie dodatkowego zabezpieczenia lub czy można zmniejszyć kwotę pożyczki? Możesz także zwrócić się do innych pożyczkodawców. Opłaca się rozmawiać z kilkoma bankami, ponieważ różne banki dokonują różnych ocen i oferują różne warunki.
Pożyczki udzielane przez Almi
Za pośrednictwem Almi możesz ubiegać się o pożyczki, które wraz z własnym finansowaniem lub pożyczkami bankowymi mogą zapewnić dostęp do większego kapitału. Pożyczki te są skierowane do firm zatrudniających do 250 pracowników i nie ma górnego limitu kwot pożyczek. Almi udziela pożyczyć do 100% wymogu kapitałowego do 200 000 SEK przy ograniczonym zabezpieczeniu. Więcej informacji o Almi:https://www.almi.se
Pożyczka na rozpoczęcie działalności udzielana przez Marginalen Bank och Nyföretagar Centrum
Pożyczka na rozpoczęcie działalności przez Marginalen Bank i Nowe Centrum Biznesu jest dostosowana dla nowych przedsiębiorców o mniejszych wymaganiach kapitałowych. Pożyczka wynosi do 250 000 SEK z ograniczonym zabezpieczeniem i o stałej stopie procentowej. Aby móc złożyć wniosek, musisz odbyć konsultację z doradcą w Nowym Centrum Biznesu, która jest bezpłatna, a doradcy są dostępni w 200 lokalizacjach w Szwecji. Pożyczki są możliwe dzięki gwarancji z Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego.
Więcej informacji o NyföretagarCentrum :https://www.nyforetagarcentrum.com
Wiecej informacji o Marginalen Bank : https://www.marginalen.se/privat/
Wiecej informacji o oddziałach bankowych w Szwecji: https://www.bankplatser.nu
Kapitał podwyższonego ryzyka
Kapitał podwyższonego ryzyka jest inwestycją, którą finansista dokonuje w Twojej firmie, aby uzyskać zwrot z inwestycji w przyszłości. Inwestując pieniądze w spółkę, inwestorzy podejmują większe ryzyko niż inni finansiści, tacy jak banki i inni pożyczkodawcy, stąd nazwa kapitał podwyższonego ryzyka. Wspólne dla wszystkich funduszy kapitału podwyższonego ryzyka jest to, że całość lub część kapitału można utracić, chyba że firma rozwinie się zgodnie z planem wówczas inwestor zyska na swojej inwestycji w Twoja firmę.
Kiedy można skorzystać kapitał wysokiego ryzyka?
Inwestowanie kapitału podwyższonego ryzyka zazwyczaj odbywa się wyłącznie w spółkach, ponieważ sam inwestor (inwestor kapitału podwyższonego ryzyka inwestuje w akcje spółki podwyższonego ryzyka lub inne prawa w spółce. Kapitał podwyższonego ryzyka jest odpowiedni dla szczególnie ryzykownych firm / projektów o wysokim potencjale wzrostu i dobrych możliwościach zysku. Kapitał podwyższonego ryzyka zakłada również, że inwestor jest aktywnie zaangażowany w spółkę, na przykład poprzez siedzibę w zarządzie. Inwestycja jest zwykle ograniczona czasowo. Inwestor może starać się sprzedać swój udział w ciągu trzech do pięciu lat.
Kiedy kapitał wysokiego ryzyka jest istotny dla firmy?
Inwestycja jest potrzebna na różnych etapach rozwoju firmy, ale przede wszystkim tuż przed rozpoczęciem działalności. Kapitał zainwestowany na bardzo wczesnym etapie jest zwykle nazywany kapitałem początkowym. Pieniądze przekazywane są innowatorom lub przedsiębiorcom przed założeniem firmy. Celem może być ocena i opracowanie koncepcji lub pomysłu, które można przekształcić w zyskowne towary lub usługi. Po założeniu firmy przedsiębiorca zwykle potrzebuje więcej kapitału na rozwój. Często przyjmuje się inwestorów z grupy kapitału podwyższonego ryzyka , którzy chcą inwestować w przyszły rozwój firmy.
Anioły biznesu
Anioły biznesu to osoby prywatne, które inwestują pieniądze i wiedzę w start lub rozwijające się firmy. Jako przedsiębiorca możesz uzyskać dostęp do kapitału, umiejętności i przydatnych kontaktów za pośrednictwem anioła biznesu. Anioł biznesu często ma doświadczenie w prowadzeniu firmy. Mają także czas, duże zaangażowanie i kapitał na inwestowanie w nowe, obiecujące pomysły biznesowe w szybko rozwijających się branżach. Jednocześnie anioł biznesu chce dobrego zwrotu z inwestycji i dlatego jest gotów przyczynić się do rozwoju firmy poprzez własną pracę.
Uzupełnienie kapitału wysokiego ryzyka
Anioły biznesu często działają jako uzupełnienie inwestorów kapitału podwyższonego ryzyka i zwykle wnoszą wkład o mniejszych kwotach, niż inwestorzy kapitału podwyższonego ryzyka mogą wnieść. Anioły biznesu często pojawiają się we wcześniejszym procesie niż inwestorzy kapitału wysokiego ryzyka. W pewnym stopniu dzieje się tak, ponieważ inwestorzy prywatni często podejmują szybsze decyzje inwestycyjne, ponieważ inwestują znacznie niższe kwoty i łączą swoją inwestycję z osobistymi interesami. Ale anioły biznesu mogą oczywiście stać się istotne nawet na innych etapach cyklu rozwoju firmy.
Branża ma znaczenie
W klasycznych branżach, takich jak przemysł wytwórczy, zwykłe kredyty bankowe są nadal najbardziej powszechne. Ale jeśli na przykład chodzi o rozwój IT, anioły biznesu i inwestorzy kapitału wysokiego ryzyka często pojawiają się jeszcze przed startem. Aniołowie biznesu, w przeciwieństwie do banków, są aktywnymi inwestorami i dlatego zazwyczaj przynależą do branży, w której sami są lub byli aktywni.
Jak nawiązać kontakt z aniołami biznesu?
W ostatnich latach powstało kilka sieci aniołów biznesu za pośrednictwem Internetu. Zadaniem sieci jest połączenie przedsiębiorców z aniołami biznesu i pomoc w doradztwie. Możesz skontaktować się z sieciami aniołów biznesu za pośrednictwem Connect Sweden. Więcej informacji o Connect Sweden : https://connectsverige.se/
Znajdź środki publiczne
Możliwości finansowania publicznego są podzielone na cztery obszary. W zależności od etapu Twojej firmy potrzeba i możliwości finansowania wyglądają nieco inaczej. Tutaj omawiamy wszystko, od finansowania przy zakładaniu firmy po doradztwo i finansowanie, gdy chcesz przejść na rynek międzynarodowy.
Finansowanie przy starcie
Dla tych z Was, którzy rozpoczynają działalność i potrzebują uzupełnienia finansowania.
Rozwój produktu i innowacje
Tutaj znajdziesz aktorów, którzy pomogą ci w finansowaniu, jeśli zamierzasz opracować produkt lub usługę.
Inwestuj dla wzrostu
Jeśli Twoja firma znajduje się w fazie wzrostu i potrzebuje kapitału na inwestycje, możesz ubiegać się o dofinansowanie w formie pożyczek, dotacji lub kapitału podwyższonego ryzyka.
Eksport i międzynarodowa siedziba
Jeśli chcesz wejść na rynek międzynarodowy, możesz uzyskać pomoc w zakresie finansowania, informacji i porad.
Finansowanie społecznościowe
Finansowanie społecznościowe to forma inwestycji, która w ostatnich latach staje się coraz bardziej popularna. Finansowanie społecznościowe może być świetnym sposobem na sprawdzenie popytu na Twój produkt. Jeśli zainteresowanie jest duże, może to wskazywać, że produkt będzie również dobrze działał na rynku po jego opracowaniu i wdrożeniu na większą skale.
Co to jest finansowanie społecznościowe?
Finansowanie społecznościowe oznacza, że duża grupa osób o niewielkich kwotach pomaga w finansowaniu działalności gospodarczej, a nie jeden lub kilku inwestorów wnoszących większą kwotę. Finansowanie odbywa się za pośrednictwem stron crowdfundingowych i przedsiębiorcy często nie znają inwestorów.
Jak działa finansowanie społecznościowe?
Krótko mówiąc, finansowanie społecznościowe opiera się na fakcie, że przedsiębiorca na stronie internetowej finansowania społecznościowego może przedstawić koncepcję biznesową i uzyskać wsparcie finansowe od osób prywatnych i firm. Witryna działa trochę jak tablica ogłoszeń, na której jednocześnie prezentowanych jest wiele różnych pomysłów biznesowych. Układ programu może wyglądać inaczej, niektórzy przedsiębiorcy domagają się czystych darowizn, inni oferują korzyści w zamian za stałą kwotę inwestycji. Często zdarza się, że klient ma możliwość wcześniejszego zamówienia produktu. W ten sposób przedsiębiorca zbiera kapitał na wdrożenie koncepcji biznesowej, a klient otrzymuje produkt przy najbliższej okazji. W wielu przypadkach przedsiębiorca wyznacza cel inwestycyjny, który należy zrealizować, aby pomysł mógł się urzeczywistnić.
Źródło: www.verksamt.se