Jak zmaksymalizować dywidendę zgodnie z zasadami 3:12

Ważne jest, aby pobierać właściwą wypłatę ze swojej spółki. O tym, ile możesz wziąć i jaką dywidendę od swojej własnej firmy możesz uzyskać, decydują zasady 3:12. W ramach tak zwanej kwoty ograniczonej podatek wynosi 20% w porównaniu z podatkiem od usług w wysokości około 32–57% (w zależności od poziomu dochodów).
Dywidenda czy wynagrodzenie?
Możesz wypłacać dywidendy do momentu niskiego opodatkowania zgodnie z zasadą upraszczającą lub możesz stosować zasady dotyczące dywidend opartych na wynagrodzeniach (główna zasada). Reguły dotyczące dywidend opartych na wynagrodzeniach mogą dawać duże przestrzenie dywidendowe, ale także wymagają i mają spory udział w liście płac.
Należy jednak zauważyć, że czerpanie korzyści od firmy w formie wynagrodzenia jest znaczące.
Dlaczego więc zastanawiasz się? Prawda jest bowiem taka, że wiele osób chce opodatkować niewiele od pieniędzy, które trafiają do kieszeni. Powodem, dla którego powinieneś przede wszystkim pobierać wynagrodzenie od swojej firmy, jest to, że istnieje wiele korzyści związanych z wypłatami, które tracisz, jeśli wolisz pobierać tylko w dywidendę ze swojej spółki bez comiesięcznych wypłat.
Korzyści, które należy uwzględnić w odniesieniu do dochodu w 2019 r., to:
Dochód do emerytury (BGB) 519 708 SEK
Dochód kwalifikowany do zasiłku chorobowego (SGI) 372,000 SEK
Zasiłek rodzicielski (na podstawie SGI) 465,000 SEK
Jeśli pobierzesz wynagrodzenie w wysokości do około 520 000 SEK, otrzymasz maksymalne PGI, SGI i zasiłek rodzicielski, w którym masz maksymalną rezerwę na emeryturę. Ale nawet jeśli zachorujesz lub będziesz miał urlop wychowawczy, masz prawo do odszkodowania z Urzędu Ubezpieczeń Społecznych na maksymalnym poziomie.
Dywidenda 2020?
Zasadniczo zawsze możesz wypłacać dywidendy zgodnie z zasadą uproszczenia, nie ma żadnych wymagań związanych z płacami z tą zasadą. Dla tych z Was, którzy są właścicielami akcji na początku 2020 r., można pobrać dywidendę o niskim opodatkowaniu do kwoty 177 100 SEK. Pamiętaj, że posiadasz kwalifikowane akcje w wielu spółkach to możesz korzystać z tej reguły tylko w jednej z nich.
Jeśli chcesz więcej dywidend (do niskiego opodatkowania 20 %), musisz osiągnąć pewien poziom wynagrodzenia w 2019 r. Oczywiście wymagane jest również, aby firma miała możliwość na wypłatę dywidendy w 2020 r. I aby na nią liczyć, aby nie „niepotrzebnie” wypłacać.
Dywidenda uzależniona od wynagrodzenia
W przypadku gdzie tylko Ty, który jesteś wyłącznie zatrudniony w swojej spółce która musi wypłacić wynagrodzenie w wysokości co najmniej 406,737 SEK w 2019 r., aby otrzymać dywidendę opartą na wynagrodzeniu w 2020 r. Przestrzeń podziału będzie stanowić połowę kwoty wynagrodzenia, tj. 203 368 SEK . Musisz również posiadać co najmniej 4% akcji spółki, aby skorzystać z zasad wypłaty dywidendy.
Przeczytaj więcej o obliczeniach i zobacz więcej przykładów poziomów wynagrodzeń: Link
Zwiększ dywidendy wypłacane
Na przykład, aby zwiększyć swoją wypłatę możesz zamienić dodatek samochodowy ( bilförmån) na wyższą wyplatę, co w efekcie zwiększy Twój niezbędny poziom wynagrodzenia do pobrania dywidendy uzależnionej od wynagrodzenia.
Oczywiście, zawsze możesz zdecydować, że nie będziesz wypłacać dywidendy. Wówczas Twoja przestrzeń dywidendowa zostanie zaoszczędzona na wiele lat.
Źródło: www.bjornlunden.se