ID 06 – Rejestracja pracowników w branży budowlanej

Zgodnie z prawem, osoba wykonująca prace budowlane musi rejestrować się elektronicznie na placu budowy. Rejestracja pracowników ( personalliggare )to lista osób znajdujących się na budowach, rejestr rozpoczęcia i zakończenia dnia pracy. Oznacza to, że musisz codziennie rejestrować się na placu budowy.
Celem tej rejestracji jest przeciwdziałanie czarnej sile roboczej oraz krzywdzącej konkurencji w branży budowlanej.
Szwedzka agencja podatkowa odwiedza płace budowy
Szwedzka agencja podatkowa może odwiedzić plac budowy, aby sprawdzić, czy osoby wykonujące tam pracę są zarejestrowane. Rejestr personelu musi być dostępny podczas wizyty. Podczas wizyty szwedzka agencja podatkowa może sprawdzić tożsamość osób wykonujących prace na budowie. Szwedzka agencja podatkowa może naliczyć opłatę kontrolną, jeśli nie pracownik nie zarejestrował się. Może również naliczyć opłatę, jeśli rejestr personelu nie zostanie odpowiednio przechowywany lub jeśli nie będzie dostępny podczas wizyty. Opłata kontrolna wynosi 12 500 SEK plus 2 500 SEK za każdą osobę, która nie jest zarejestrowana, ale jest obecna na placu budowy. Opłata za inspekcję wynosi 25 000 SEK, jeśli deweloper (lub osoba, która przejęła odpowiedzialność za rejestr pracowników ) nie powiadomił, kiedy prace budowlane mają się rozpocząć i gdzie należy je przeprowadzić. O ile deweloper (lub osoba, która przejęła odpowiedzialność za rejestr pracowników ) nie zapewni urządzeń elektronicznych, które umożliwi rejestr pracowników, opłata za inspekcję wynosi 12 500 SEK. Szwedzka agencja podatkowa wydaje decyzje i nakłada opłaty karne od których można się odwołać pisemnie jeśli opłata kontrolna została niesłusznie nałożona.
Zwolnienie z opłaty kontrolnej w branży budowlanej
Jeśli tylko jedna osoba powinna zostać zarejestrowana w rejestrze pracowników i nie dokonano żadnej rejestracji, wówczas nalicza się opłatę kontrolną w wysokości 15 000 SEK
Ta opłata kontrolna składa się z 15 000 SEK:
* 2500 SEK dla osoby niezarejestrowanej.
* 12 500 SEK za nieaktywowane rejestru pracowników w danym dniu.
Jednak istnieje możliwość zwolnienia z opłaty kontrolnej w wysokości 12 500 SEK, jeśli tylko jedna osoba byłaby zarejestrowana w rejestrze pracownikow i nie byłaby zarejestrowana. W takich przypadkach szwedzka agencja podatkowa pobierze opłatę kontrolną w wysokości 2 500 SEK. Dotyczy to tylko naruszeń w branży budowlanej, przy szczególnych okolicznościach panujących w tej branży.
W przypadku innych naruszeń kwoty 12 500 SEK (lub 25 000 SEK) nie jest dozwolone ogólne zwolnienie z opłaty kontrolnej.
Przepisy dotyczą zarówno szwedzkich, jak i zagranicznych wykonawców robót budowlanych w Szwecji.
Elektroniczny rejestr pracowników wymaga nowych urządzeń
Rejestr elektroniczny wymaga specjalnych systemów technicznych, które muszą być dostosowane do potrzeb użytkowników. Certyfikacja systemu nie jest wymagana, ale wyboru systemu można dokonać w oparciu o oferowane na rynku. Ważne jest jednak, aby upewnić się, że system zapewnia elektroniczny rejestr personelu , który spełnia wymagania określone w rozdziale 9, § 5 rozporządzenia w sprawie procedur podatkowych (2011: 1261) oraz w przepisach szwedzkiej agencji podatkowej SKVFS 2015: 6.
21 stycznia 2020r. Zastępuje 20 czerwca 2019 r. Jako dzień zamknięcia starego systemu ID06!
Obecnie ponad połowa wszystkich użytkowników ID06 wymieniła swoje stare karty ID06 dla nowych i bezpieczniejszych kart ID06. Proces jest powolny dlatego przedłużono czas wymiany ID06 do 21 stycznia 2020 roku. Nadal istnieje możliwość zamawiania starych ID06, które działają do 21 stycznia 2020 roku. Dowiedz się więcej na: www.id06.se
Źródło: www.skatteverket.se