Diety krajowe – traktamente i nattraktamente

Dieta powinna pokryć zwiększone wydatki pracownika w podróży służbowej.
Kwota diety wolnej od podatku w Szwecji wynosi w roku 2020 wynosi:
• 240 SEK traktamente
• 120 SEK nattraktamente
Pracodawcy mogą wypłacić pracownikowi kwotę wyższą niż standardowa, która będzie podlegać opodatkowaniu jak tak jak pensja.
Nattraktamente
Zamiast okazać się faktura za koszt np.:hotelu pracownik może oświadczyć, ze spędził noc u krewnych lub przyjaciół.
Aby dieta była zwolniona z podatku:
• Podróż musi odbyć się w odległości większej niż 50 km od miejsca zamieszkania i miejsca pracy pracownika.
• Musi mieć miejsce nocleg 00.00-06.00.
• Podróż musi rozpocząć się przed godziną 12:00 w południe, a podróż powrotna po godzinie 19:00, aby mogła zostać zaliczona do pełnego dnia.